MEMBERS

「中部」一覧

会員番号氏名所属業種所在地
050021 丸山 弘幸合資会社イープランナー中部
060074 財津 好則株式会社モダン装美中部
070026 長田 卓博株式会社スポーツマネージメント中部
080075 太田 高嘉株式会社共栄美装イベント企画・運営ディスプレイデザイン・写真リース・レンタル中部
080093 大楠 よう子株式会社OFFICE AMYU中部
090083 山田 大介株式会社大八中部
150003 横田 岳株式会社東海テレビプロダクション中部
180026 平山 佳寿岡崎市役所イベント企画・運営中部
220004 若生 茂史株式会社愛和ディレクションイベント企画・運営中部
960107 内宮 真一株式会社スポーツマネージメントイベント企画・運営中部
970078 原田 伸介株式会社新東通信イベント企画・運営広告代理店中部